youth-agriculture-conference-nepal

 

आवेदन फारम

छरिएर रहेका उद्यम एवम्ं उद्यमीहरुलाई एकिकृत गर्दै अनुभवहरुको साँटासाट र युवाहरुलाई सो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न  आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा योजना लागू गर्न, तथा सरोकारवालालाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय पहल आवश्यक देखिन्छ । युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई युवामैत्री बनाउन राष्ट्रिय बहस चलाउनका लागि प्रथम युवा कृषि उद्यम सम्मलेन २०७३ आयोजना गर्न लागिएको हो  । समाग्रमा यस सम्मेलनले मुख्य गरी चार प्रश्नको खोजी गर्ने प्रयास गर्नेछ । ७५ ओटै जिल्लाबाट १६ देखि ४० वर्ष सम्मका कृषिमा संलग्न तथा कृषिमा संलग्न इच्छुक युवाहरु मध्येबाट  १५० जनालाई प्रतिस्प्रर्धाको आधारमा छनौट गरिनेछ ।  सहभागी छनौट गर्दा एक जिल्लाबाट कम्तिमा एक जना पर्ने गरी छनौट गरिनेछ । ५० जना कृषि उद्यमीलाई उद्यमको प्रकृति तथा व्यवसायको आधारमा छनौट गरिनेछ । सहभागी छनौटका लागि कृषक तथा युवाहरु व्यवसाय, योजना तथा कार्यक्रमको बारेमा विस्तृत विवरण खुल्ने गरि फारम भरिनेछ । प्रत्येक आवदेकले आफूले गर्ने कृषि योजना तथा कार्यक्रमहरुको बारेमा विस्तृत विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

अबेदन फारम भर्नु भन्दा पहिले यो लिन्कमा क्लिक गरी ब्रिस्त्रीत जानकारी लिनु होला !

थप जानकारी को लागि लिन्क क्लिक गर्नु होस् !

युवा कृषि उद्यम सम्मेलन–२०७३ 

 

तलको फारम भोर्नु होला !

Name (required)

Current Address

Your Email (required)

Contact Number

Date of Birth (required)
[

कृषि पेशा र ब्यावसाय (कृपया काम गर्ने संस्थाको नाम र सम्पर्क ठेगाना उल्लेख गर्नुहोला ।
Agriculture Profession/ Occupation (Please write down the name and contact address of the organization)

आफ्नो कृषिसँग कामको अनुभव तथा अन्य सभा, सम्मेलन र तालिमहरुमा सहभागि भएको बारे उल्लेख गर्नुहोस ।

Please describe about your experience and your previous participation in any other conference/training.

आफ्नो कृषि कार्य तथा व्यवसायको अनुभव उल्लेख गर्नुहोस्

Mention your experience on agriculture and entrepreneurship.

तपाईं किन यस सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुक हुनुहुन्छ ? कार्यक्रम पश्चात कृषिमा के गर्ने योजना छ ?

Why do you like to participate in this Program? What is your plan after the conference?

नेपाल सरकारले ल्याएका कृषि लक्षित कुन कुन कार्यक्रमको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ ?

Please, mention Nepal government's agriculture Program which you have familiar.

सम्मेलनमा तपाइले जान्न वा बुझ्न चाहेका र तपाईको सरोकारका ५ ओटा विषय के के हुन् ?

Please, mention your 5 concerns at the conference.

 

2017 © Designed and Maintained by Madhav